Startujemy z intencją, by poprawiać jakość mieszkalnictwa. Chcemy wspierać pracę
 z materiałami z odzysku w budownictwie, architekturze i designie. Organizujemy lokalne działania społeczne, które sprawiają, że mieszka nam się lepiej.