Startujemy z intencją, by poprawiać jakość mieszkalnictwa. Wspieramy pracę
 z materiałami z odzysku w budownictwie, architekturze i designie. Organizujemy lokalne działania społeczne, które sprawiają, że mieszka nam się lepiej.

Co robimy?

Startujemy z intencją, by poprawiać jakość mieszkalnictwa. Wspieramy pracę z materiałami z odzysku w budownictwie, architekturze i designie. Organizujemy lokalne działania społeczne i pomocowe, które sprawiają, że mieszka nam się lepiej.

BRDA to trójkątny domek letniskowy. Znacie go doskonale z wakacyjnych krajobrazów Polski, co i rusz poprzetykanych spiczastymi chałupkami. Pomysł na BRDĘ zrodził się właśnie w brdzie – na działkach powstają przecież wszystkie nośniki optymizmu. Brda to projekt domu, który jest funkcjonalny, łatwo replikowalny, energooszczędny, prosty, uniwersalny i ciepły. Projekt autorski, a jednocześnie nie objęty autorskim prawem – dom dla wszystkich. Takie mieszkalnictwo jest nam bliskie i takie powinno być dostępne dla osób potrzebujących schronienia i godnych warunków do życia. Dla wszystkich.

Dostępność zrównoważonych rozwiązań w mieszkalnictwie i budownictwie może zwiększyć mądre wykorzystywanie materiałów z odzysku. Architektura oparta na recyklingu, wykorzystywanie tych zasobów, które już mamy pod ręką, to jedyna droga w epoce ocieplenia klimatu. O taką architekturę będziemy zabiegać działając lokalnie i globalnie jako rzecznicy i rzeczniczki. Kropka. Dom w szerszym, regionalnym znaczeniu to dbanie o to, co nas otacza. Chcemy promować urbanistykę wrażliwą na środowisko i ludzi, którzy je tworzą. Razem z lokalnymi społecznościami można tworzyć przyjaźniejsze wsie i miasta. To oznacza rzecznictwo w zakresie organizacji przetargów i konkursów, warsztaty z mieszkańcami i mieszkankami, wspólne nazywanie potencjałów i zasobów, którymi już dysponujemy. To oznacza badania, raporty i poszukiwanie zrównoważonych sposobów na budowanie tego, co wokół. Taką przyszłość widzimy dla BRDY.

Tymczasem zanurzamy się w świat materiałów budowlanych z odzysku oraz w działania pomocowe w Ukrainie. Póki trwa wojna, priorytet jest jasny – pomóc tym, którzy przez nią tracą dom. Reuse to szansa na udzielenie tej pomocy.

Czas, by plac budowy stał się przestrzenią aktywizmu społecznego. Jazda.

 

Statut fundacji znajdziecie tutaj.