Walczymy o lepsze mieszkalnictwo. Wspieramy pracę
 z materiałami z odzysku w budownictwie, architekturze i designie. Organizujemy lokalne działania społeczne, które sprawiają, że mieszka nam się lepiej. Reuse to przyszłość!

PS Niedługo otwieramy sklep <3

Warsztat

Warsztat badawczy BUDO realizowany przez Fundację BRDA we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki (NIAiU) stanowił wstęp do programowego, kompleksowego podejścia do tematyki materiałów budowlanych i wykończeniowych z odzysku. 

W ramach warsztatu, który się odbył w listopadzie i grudniu 2022 w siedzibie NIAiU, grupa ekspertów i ekspertek z dziedziny architektury, działań społecznych, IT i e-commerce, wspólnie ustaliła ramy platformy online, która pozwoli agregować i opisywać materiały tak, by nadawały się do ponownego użycia. Cykl warsztatów prowadzony był przez facylitatorkę Agnieszkę Sikorską. 

Pierwszy warsztat pozwolił nam zawęzić zagadnienia, którymi będziemy się zajmować na pierwszym etapie projektu BUDO. Wiemy już, że ponowne wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych, możliwość ich gromadzenia, ponownej certyfikacji, to proces kosztowny i wymagający. Dlatego w pierwszej fazie BUDO chcemy się skupić na materiałach wykończeniowych, oknach, drzwiach, odzyskiwanych parkietach czy oświetleniu. Tego typu obiekty są możliwe do pozyskania podczas rozbiórek niskim kosztem. Określiliśmy także najważniejsze grupy docelowe naszych działań oraz wartości, których będą poszukiwać w naszym programie. 

To stanowiło podstawę do warsztatu numer dwa, w ramach którego ubraliśmy podstawy programowe w formę platformy online. Platforma BUDO będzie stanowiła przestrzeń gromadzenia eksperckiej wiedzy z zakresu rozbiórek i materiałów reuse, będzie umożliwiała zgłaszanie się po materiały z odzysku (przez NGOsy i lokalne instytucje), kupowanie materiałów z odzysku w ramach finansowania działań społecznych (przez projektantów i projektantki) oraz zgłaszanie chęci przekazania materiałów na projekt. To tu będziemy dzielić się odkryciami dokonywanymi przy kolejnych rozbiórkach – w Polsce inwentaryzacja tego procesu w sposób przystępny dla architektów i architektek to wciąż mało zbadany obszar, a jest to obiecująca szansa na reuse na szerszą skalę.

Uczestnicy: Joanna Lickiewicz (NIAiU), Denis Lyskovch (odpowiedzialny za UX design), Zofia Jaworowska (BRDA), Oleksandra Maiboroda (projektowanie graficzne), Zuzanna Mielczarek (NIAiU), Anastasya Ponomaryova (Urban Curators/Metalab), dr Adam Przywara (BRDA), Agnieszka Sikorska (prowadzenie warsztatów), Michał Sikorski (pracownia architektoniczna TŁO), Ludwik Trammer (odpowiedzialny za design platformy BUDO), Petro Vladimirov (BRDA), Maria Zaleska (STÖK, e-commerce)

 

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.