Wspieramy pracę
 z materiałami z odzysku w budownictwie, architekturze i designie. Tworzymy odpowiedzialną środowiskowo i społecznie przestrzeń w sektorze budowlanym. Reuse to przyszłość!

Pomóż nam opłacić transport okien do Ukrainy: 66 1600 1462 1749 5523 3000 0001

Partnerzy

Organizatorzy

Instytut Adama Mickiewicza

Instytut Adama Mickiewicza jest państwową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Dzięki projektom, realizowanym m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, Brazylii, krajach Beneluksu, Korei, Japonii i w Chinach, Instytut zyskał unikatowe doświadczenie, wynikające ze współpracy na styku różnych kultur, światopoglądów i tradycji. Budowane i pielęgnowane latami relacje z najważniejszymi instytucjami oraz festiwalami na świecie zaowocowały udziałem polskich twórców w przedsięwzięciach, realizowanych w 70 krajach na 5 kontynentach.

Więcej: https://iam.pl/en

 

London Design Biennale

Jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w Wielkiej Brytanii. Pierwsza edycja London Design Biennale wystartowała w 2016 roku z inicjatywy Sir Johna Sorrella CBE oraz Bena Evansa CBE. Biennale promuje międzynarodową współpracę oraz globalną, uniwersalną rolę designu realizują wystawy i instalacje odpowiadające na współczesne wyzwania. W tym roku Biennale odbyło się między 1.06.2023 i 25.06.2023 stawiając w centrum zainteresowań reinterpretację współpracy i budowania relacji w architekturze i designie w dobie kryzysów klimatycznych oraz geopolitycznych.

Więcej: https://londondesignbiennale.com/about

Partner w realizacji londyńskiej zbiórki okien

Instytut Polski w Londynie

Instytut promuje polską kulturę i dziedzictwo w Wielkiej Brytanii, budując partnerstwa w zakresie kultury i współpracy akademickiej między Anglią i Polską. Instytut promuje polską sztukę, film, teatr, muzykę, literaturę, naukę i dziedzictwo kulturowe kraju wśród bardzo zróżnicowanej publiczności, organizując wystawy, wydarzenia i finansując istotne zjawiska kulturowe.

Więcej: https://instytutpolski.pl/london/

 

Kuratorzy

Zofia Jaworowska

Michał Sikorski (pracownia TŁO)

Petro Vladimirov