Startujemy z intencją, by poprawiać jakość mieszkalnictwa. Wspieramy pracę
 z materiałami z odzysku w budownictwie, architekturze i designie. Organizujemy lokalne działania społeczne, które sprawiają, że mieszka nam się lepiej.

Transparentność

Projekt OKNO realizujemy w całości dzięki prywatnym darowiznom i dotacjom. Chcemy zaufanie, którym zostaliśmy obdarowani, dobrze wykorzystać i dzielić się z Wami efektami pracy. Poniżej znajdziecie informację o tym, skąd pozyskujemy środki na działania i jak wydatkujemy nasz budżet. Jeśli jesteś naszym darczyńcą lub darczynką i chcesz dowiedzieć się więcej lub chciałbyś/chciałabyś wesprzeć projekt finansowo – pisz śmiało na kontakt@fundacjabrda.org.

Powyższe dane pokazują, jak ogromnym kosztem w projekcie OKNO jest transport – zarówno transport okien do Ukrainy, jak i realizowanie odbiorów stolarki w Polsce – to łącznie blisko 60% naszych wydatków. Koszty administracyjne to zaś niewiele ponad 10%, ale właśnie to 10% pozwala nam prowadzić księgowość i biuro oraz nagradzać pracę zespołu. Z każdą edycją projektu będziemy dążyć do optymalizacji wydatków pozyskując kluczowych partnerów i partnerki w działaniu.